Wystawa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

2021 r.

Film ,,Splendor Wielkopolski”

Jako podkład muzyczny do prezentowanego filmu wykorzystano fragmenty koncertu lutniowego w wykonaniu zespołu "Lute Duo Plus" który swoim koncertem uświetnił dzień otwarcia wystawy w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Koncert wykonany na dwie lutnie i organy prezentuje utwory najwybitniejszego kompozytora lutni epoki Baroku Silviusa Leopolda Weissa.

TOP