Abiejų tautų respublikos vaivadijų šlėktų uniforma

Vertimas iš lenkų kalbos

Štai polonezas jau! Visi sukruto noriai,
Vos pajudėjus tik garbiajam Pakamorei:
Jis Zosei lenkiasi, ūsus į viršų riečia
Ir damą mandagiai į pirmą porą kviečia.
Jiems iš paskos porų eilė stovėjo:
Jis davė ženklą joms – ir šokis prasidėjo.
Prieš saulę iš toli spindėjo kardas kietas,
Raudoni batai jo ir diržas, auksu lietas.
Atsainiai žengė jis vejos žaliuoju plotu,
Tačiau iš judesių, iš žingsnių apgalvotų
Žiūrovas jo mintis ir jo jausmus įmintų:
Štai stabtelėjo kiek, lyg kad paklaust ketintų,
Prie damos lenkiasi, lyg bando jai šnibždėti,
Bet ši nusisuka, nenori nė girdėti,
Jis lenkiasi žemai, kepurę prieš ją kloja
Ir džiaugias jos žvilgsniu; štai, treptelėjęs koja,
Jis eina kiek lėčiau ir damos žvilgsnį seka,
Nušvinta: pagaliau ji pažvelgė – prašneko!
Nužiūri varžovus – ar tie jo džiaugsmą matė,
Nerimsta ant galvos šauni konfederatė,
Bet kai atsiliepė meiliu žvilgsniu mergaitė,
Ją šonan pakreipė ir dar ūsus paraitė.

Ponas Tadas, XII knyga, 762–783 eilutės

Mūsų tautinio šokio grožiui šiandien sunku likti abejingam. Paprastai siejamas su Oginskio muzika, jis vis dar sukelia gyvesnių klausytojų ir žiūrovų jausmų. Cituojamas poetinio šedevro aprašymas parodo, kaip į jį buvo reaguojama senojoje Abiejų Tautų Respublikoje. Tačiau taip jį tada suvokė ir svetimtaučiai, ir visai ne menininkai.    Johanas Josephas Kauschas, vokiečių gydytojas iš Silezijos, savo kelionę į Lenkiją aprašė knygoje „Nachrichten über Polen“, Gracas, 1793 m. Nors būdamas daug kur kritiškas (ir net labai!), vienoje ištraukoje autorius išreiškė neabejotiną susižavėjimą: Šlėkta šoka noriai ir beveik visada gražiai. Tačiau jis pranoksta pats save, kai šoka polonezą – vieną populiariausių šokių. Manoma, kad šiame šokyje šokėjui puikiai padeda didiko tautinis kostiumas. Ir aš taip manau.

Taigi tautinis kostiumas. Visi užsieniečiai, lankęsi tuometinėje Žečpospolitoje, jį suvokė kaip kažką nepakeičiamai nuostabaus. Jis sužavėjo net bejausmį šaltojo Albiono gyventoją. Nathanielis Williamas Wraxallis, 1777–1779 metais keliaudamas po Europos dvarus, ir 1778 metais viešėdamas Žečpospolitoje, rašė (knygoje „Memoires of the Courts of [...] Warsaw [...]“):

Šiame šlėktų drabužyje esama kažko kovingo, griežto ir savito, bet kartu nekeliančio priešpriešos. Tai kažkoks proveržis iš nuobodaus ir blankaus vienodumo, būdingo Europos gyventojų, kurie per šį šimtmetį beveik visiškai prarado savo nacionalinį išskirtinumą, išvaizdai. Šiandien jau neįmanoma portugalo atskirti nuo ruso ar neapoliečio, jų apdaruose jau seniai išnyko tai, kas anksčiau leido atskirti vieną tautybę nuo kitos. Ir tik lenkai, kurie neteko savo nepriklausomybės, atkakliai laikosi senųjų papročių, kad net rusai nebando jų priversti atsisakyti tradicijų. Pagal tradicijas apsirengęs šlėkta – ryškus kontrastas šio luomo žmonėms bet kurioje kitoje Europos šalyje.       

Prie to, kas pasakyta, pridėkime Kauscho eskulapo – Berlyno Karališkosios bibliotekos direktoriaus Johano Ericho Biesterio, kuris mūsų šalyje lankėsi 1791 m., nuomonę publikacijoje „Einige Briefe über Polen [...]“:

Žečpospolitos šlėktos, ypač šalyje, kaltinami išdidumu. Tiesa, kad vaikščiodami ilgais tautiniais kostiumais, atrodo itin pasipūtę. Rankovės forma ir sukirpimu primena turkiškus drabužius, tačiau šlėktos avalynė yra tokia nuostabi, kad net neįmanoma palyginti su turkiškąja. Susidaro įspūdis, kad turkiška apranga pritaikyta gryno oro vengiančio tinginio, savo kambariuose šliaužiojančio nuo sofos prie sofos, o šlėktos drabužiai puikiai tinka veikliems vyrams, nes leidžia laisvai judėti pėsčiomis ir joti žirgu.

Cituotoje ištraukoje Biesteris ypač atkreipė dėmesį į tuo metu dėvėtos avalynės puikumą. Beje, įmantriems drabužiams, skirtiems ypatingoms progoms, avalynė buvo gaminama iš turkiško tymo (safjano), raudonos arba geltonos spalvos. Juoda oda buvo naudojama siūti batus įprastiems drabužiams, tai atsispindėjo net vėlesnėje patarlėje: „Juodi batai – darbui, raudoni – šokiams“. Biesteris taip pat akcentavo rytietišką lenkų drabužių rankovių sukirpimą, tai yra tą detalę, kuri priblokšdavo kiekvieną pašalinį stebėtoją. Bet už išsamų ir gana tikslų visos aprangos aprašymą esame dėkingi kitam keliautojui užsieniečiui, laikomam kone geriausiu XVIII amžiaus Žečpospolitos žinovui         Friedrichui Schulzui. Savo pasakojimus apie dvi keliones į Žečpospolitą 1791 ir 1793 metais jis įtraukė į garsiąsias „Livonijos gyventojo keliones [...]“ („Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau [...]“), kurių pirmasis leidimas pasirodė 1795 metais Berlyne, o  Józefo Ignacy Kraszewskio vertimas į lenkų kalbą 1870 metais Drezdene. Savo tautai būdingu pedantiškumu Schulzas, kaip joks kitas keliautojas prieš jį ar po jo, pateikė tobulą, plastišką mūsų šalies ir žmonių įvaizdį. Patyręs, kad visiems kilmingiems vyrams tinka puiki šlėktų tautiška apranga, jis ją apibūdino taip:

Viršutinis drabužis patogiu sukirpimu krenta ligi blauzdų vidurio, neturi juosmens, neturi  kišenių, jokio iškirpimo nugaroje, tačiau yra plačiai sukirpta prie kūno, o abipus klubų turi po kelias turtingas klostes, kurios platėja krisdamos žemyn. Šios drabužio rankovės,  perskirtos nuo alkūnių, užmetamos ant pečių; jų vietoje išlenda aptemptos apatinio drabužio rankovės, kurios siaurėdamos pasiekia kumščius. Apatinis drabužis sandariai priglunda prie kūno, jis trumpesnis už viršutinį, su mažomis sagutėmis, užsegamomis nuo pat kaklo iki apačios. Vasarą dėvimas lengvesnės medžiagos – šilko ar medvilninio audinio, žiemą – atlaso. Virš klubų užsegamas pakabas kardui ir puiki, auksu, sidabru bei šilku siuvinėta juosta. Senolių galvos nuskustos, viršuje paliekant tik kuodą, suteikiantį veidui gražią vyrišką išraišką, jaunesni plaukus ant kaktos šukuoja, o iš nugaros plaukai pakirpti. Senoliai dar augina ūsus. Marškinių ant krūtinės ir rankogalių po šia apranga nesimato, tačiau jie prie kaklų segasi sąsagas, o prie rankovių – deimantinius gumbus. [...] Mėgstamiausia slėktiška, raguota, kailiu puošta kepurė galvą dengia žiemą ir vasarą.
99 rf

Viršutinis ir apatinis drabužiai – tai, žinoma, kontušas ir žiponas. Schulzas pabrėžė vieną svarbią detalę – ištaigingą juostą, tą šlėktų aprangos brangakmenį. Jos nepraleido ir to meto Žečpospolitą aprašęs prancūzas – buvęs jėzuitas, kunigas Hubertas Vautrinas. Beje, supainiojęs žiponą su kontušu, jis knygoje „L'Observateur en Pologne“ taip pristatė šį žavingą lenkų drabužių elementą:

Žiponas (t. y. kontušas) suveržiamas plačia šilko juosta, perlenkta į keturias dalis, kuri du ar tris kartus apjuosiama aplink juosmenį ir grakščiai galais nukariama kairėje pusėje. Ši pusės uolekties pločio ir trijų ar keturių ilgio juosta šlėktai yra toks svarbus elementas, kaip jautienos kepsnys ant anglo stalo: patvirtina jo savininko turtingumą. Kai kurios juostos kainuoja daugiau nei 1200 frakų. Turiu pripažinti, kad šis juostos palyginimas su  jautienos kepsniu yra labai originalus ir gana kruvinas...    

 

Mickevičius savo plunksna aprašo gerokai daugiau:

 

Teisėjas [...]

Tad, Tvarkdarį pašaukęs, rengės eit miegoti.

Protazas jam atrišo mazgą Slucko juostos,

Kurios kutai pašonėj šilko sruogom klostos;

Vienapus auksu lieta, aksomu žieduota,

Kitapus – juodo šilko, vien pasidabruota,

Visokiam reikalui ją galima dėvėti:

Auksinę linksmintis, o juodąją – gedėti.

Tiktai Protazas juostą sudėliot mokėjo.

Ponas Tadas, I knyga, 849–856 eilutės

Atkreipkime dėmesį į paskutinę eilutę – tiesą sakant, sulankstyti juostą nebuvo taip paprasta, kaip ir ją užsijuosti. Kelis kartus apjuosus, tvirtų mazgų paprastai nebūdavo daroma, o juostos galai būdavo specialiai užkišami už aptempto audinio, kad abu galai kabėtų priekyje, šiek tiek į šonus ar labiau į kairę. Priešingai nei pasakoja kunigas Vautrinas, kontušo juostos ilgis kartais siekdavo 4–5 metrus, o plotis – nuo 30 iki 30 centimetrų. Ilgiausios ir plačiausios buvo persiškos juostos, pas mus jas pradėta vežti anksčiausiai, o armėniškos, Lenkijoje ir Lietuvoje bei pagal jų pavyzdį Prancūzijoje gaminamos ir iš ten atvežamos juostos buvo siauresnės ir trumpesnės. Kita vertus, dėl  Radvilų Slucke gaminamų auksu lietų juostų įvairovės ir kokybės, jos iki šiol yra šlėktos kontušo juostos sinonimas. Pridurkime – ne visada naudojamos apjuosti tik save.

Gervazas prisimena senus laikus. 15 / 31 puslapis

Išvada Nr.: 190648/21, padaryta: 2021-11-12, 11:44:26 val.

Gervazui tuo metu prisiminė senovė:

Nuo šlėktų kontušų paėmęs juostų, movė

Į rūsį, ėmė traukt bačkas degtinės, vyno

Ir liepinio midaus, tarytum auksas gryno.

 

Taigi, kaip taikliai apibūdino kunigas Jędrzejus Kitowicz savo garsiame Augusto III valdymo laikų papročių aprašyme – „Kontušas, žiponas, juosta, kelnės arba apatinės kelnės ir batai, kepurė – tai buvo visas viešasis drabužis šlėktos, kuris, išeidamas iš namų, visuomet prisisegdavo kardą, ir šis įprotis virto patarle: „Trumpas kardas – kovai, ilgasis – prie drabužio“. Šitaip paprastas, ne itin ornamentuotas kovinis kardas buvo atskirtas nuo dekoratyvaus, kuriuo galiausiai tapo lenkiška karabelė, dažniausiai naudojama paradinėms reikmėms.

Remiantis tuometiniuose spaudiniuose išsaugotu užsieniečių požiūriu į mūsų drabužius, negalima nepacituoti, daugiausia dėl gražios senosios lenkų kalbos, tačiau kartu ir dėl konfrontacijos su ano meto aprašymais, minėto kunigo Kitowicziaus aprašymo. Ir nors kalbama apie Augusto III valdymo pabaigoje sukurtą drabužį, aprašytas kirpimas išliko ir vėlesniais laikais, o vėlesnės kartos šio kirpimo savybes laikė būdingomis Abiejų Tautų Respublikos laikų didikų tautiniam kostiumui. Todėl Žečicos klebonas (jis buvo Žečicos klebonas, buvęs Baro konfederatas) rašo, kad atėjo:

visai padori mada, nei per daug gundanti, nei per ilga. Kirpimas visiškai padorus, ne per ankštas, ne per daug klostėtas, rankovės lygios, grakščios, tvarkingos, kontušo priekiniai atlapai ir rankovių angos pailgintos, leidžiančios apžiūrėti žiponą [...]. Marškinių apykaklės ant žipono siauros apykaklės pamušalu atlenktos, tokie patys marškinių rankogaliai, atlenkti ant žipono metaliniais smeigtukais, o didikų – perliniais ar deimantiniais; tuo metu retai kada rankovės būdavo nuleidžiamos ant rankų, dažniausiai jos būdavo užmetamos ant pečių. Karūnos gyventojų žiponai – priekis ir nugara – tuo metu būdavo siuvami iš vieno audeklo. Lietuviai žipono nugarą siūdavo iš lino – net ir prabangiausio žipono.

Anksčiau buvo dėvima taip, kaip jis kitoje vietoje prisimena:

kontušas ir žiponas, ilgio bemaž iki žemės, per nugarą siaurai – pagal žmogaus plotį – sukirpti, klostuoti nuo juosmens iki apačios, sujuosti iš priekio, ir žipono, ir kontušo apykaklė siaura, viena kilpele užsegama. Iš po siauro kontušo nuo kaklo iki juosmens matėsi žiponas. [...] Ir žipono, ir kontušo rankovės siauros, nuo kontušo pažasties ligi alkūnės žiojėjo atviros skylės, pro kurias matėsi žiponas. Abiejų skvernai visiškai neužeidavo vienas ant kito, susiliesdavo tik kraštais, sėdint ir einant matėsi kelnės. Toks vaizdas pridėdavo žmogui svarbos arba jį pažemindavo.  Nes jeigu kelnės būdavo švarios, naujos, prabangios, jas matantiems sudarydavo įspūdį, kad šitaip apsirėdęs yra ponas, pasiturintis žmogus. Na, o skylėtos kelnės, lopytos, susidėvėjusios, suteptos rodė, kad jas dėvintis žmogus yra neturtingas. Todėl, kai einant su tokiu ilgu drabužiu  per purvą prisieidavo lenktis, turintieji geras kelnes rankomis iš galo paimdavo drabužių klosčių galus ir pakeldavo juos, kad nesuteptų, nuo to ir gimė metaforiška patarlė: „Nešti užpakalį saujoje“. Tie, kurie dėvėjo netinkamas kelnes, priekinius skvernus uždėdavo vieną ant kito, šitaip pakeldami drabužius aukščiau pusės blauzdos, kad pakėlus aukščiau kelių, nepasimatytų netinkamos kelnės.       

Į sostą įžengus Stanislovui Augustui, kuris dėl savo estetinių sampratų sulaužė tradiciją, atmetęs istorinį tautinį karūnavimo kostiumą ir po karūnavimo akto pasirodęs su apranga, pasiūta pagal jo idėją, bet sukirpta pagal svetimą stilių (kalbėta, kad tai buvo ispaniškas kostiumas) – šis kostiumas Lenkijoje paplito kaip gera užsienietiška apranga. Tiesa Žečpospolitoje tokių apdarų netrūko, tačiau nors karališkieji Poniatovskio pirmtakai dažniausiai vilkėjo svetimus drabužius, nemaža šlėktos dalis išlaikė savo tautinį apdarą. Tuo metu, sekant tautinio apdaro nekentusio karaliaus pavyzdžiu, nešiota vis daugiau prancūziškų suknelių, kurios, kaip ir visa, kas užsienietiška, pas mus buvo vadinamos vokiškomis. Pasiūtos iš dekoratyvinių audinių, puoštos gausiais siuvinėjimais, galionais, su nėriniuotais rankogaliais ir iškirpimais, už kurias buvo mokami nemaži pinigai –

Ištaigingi tavo drabužiai,

Tie karoliai, purpuriniai audiniai,

Brangia adata siuvinėti,

Vertingiausiais vadinami,

Su puikiausiais nėriniuotais rankogaliais. 

(anoniminis eilėraštis, 1780 m., pažodinis vertimas)

– provincijos šlėktos patrioto arba „Piasto“ akimis, tai buvo nereikalingos ir svetimos prabangos įvaizdis. Ir nors karūnuotasis „Ciolekas“, kaip oponentai paniekinamai kalbėjo apie karalių (pagal tokį herbo, priklausiusio Poniatovskių šeimai, pavadinimą), be perstojo dėvėjo prancūziškus drabužius, jis ir karališkoji aplinka buvo apkaltinti libertinizmu, ne be pagrindo buvo kaltinami papročių gadinimu. O tautinio kostiumo gynimas buvo pradėtas jau 1764 metų konvokaciniame seime. Poniatovskio priešininkai, žinodami apie jo prancūziškus įpročius, paklausė, kokius drabužius vilkės būsimas karalius. Jau minėtas Schulzas pacitavo to meto vieno iš deputatų kalbą:

„Visų epochų istorija moko, kad papročiai ir kostiumai iš užsienio atnešdavo pakrikimą ir atsipalaidavimą nuo papročių. Sumos, kurias už nuostabias sukneles išveža į užsienį, yra milžiniškos, turtingiausi mūsų piliečiai dėl to žlugdo save [...]. Renkimės kaip šlėkta, kad galėtume atpažinti save; apsisiuvę trimis uolektimis audeklo [aliuzija į striuką svetimą drabužį], galime būti supainioti su liokajais, virėjais ir panašiais svetimšaliais tarnais. [...] ar neatsitiko taip, kad jums prie pat nosį buvo uždarytos durys, kurios pagarbiai atidaromos bet kuriam avantiūristui, pasipuošusiam užsienietiškomis drapanomis? Ir aš pats, kuris kalbu jums, vos išvengiau tokios gėdos, kai mane į operą nenorėjo įleisti, jeigu ne vienas tarnautojas [ir sušukuotas, ir apsirengęs užsienietiškai], tarnaujantis pas man lygų seniūną, nebūtų prie įėjimo už mane laidavęs, kad esu kilmingas [tai yra šlėkta].Jeigu dauguma mūsų nebūtų atsisakę tautinių drabužių, gal tuomet aš maloniai būčiau padėjęs tam ponui patekti į teatrą, o ne jis man. Todėl prašau sugrįžti prie senųjų papročių“.

Ir prireikė šalies padalijimu sukelto šoko, ne tik politinio, bet ir moralinio, kad pasikeistų karališkosios reformų stovyklos atstovų požiūris į kontušuotus „Piastus“, ligi tol laikytus atsilikimo simboliu. Net „frakų“ kunigaikštis, Varmijos vyskupas Ignacas Krasickis, kurio papročius išjuokė pikti eilėraščiai –

Tas naujamadiškas galantas

Mišių niekad nelaiko,

Bet tik su damomis

Gieda sursum corda
(pažodinis vertimas – vertėjo past.)
savo plunksną, atiduotą kitai tarnystei, pašventė lenkų tautiniam drabužiui apginti.

1778 metais išleistame papročių romane „Ponas Podstoli“, kuris iš tikrųjų buvo savotiškas švietėjiškas traktatas, atkreipdamas dėmesį į moralinio atsinaujinimo ir sugrįžimo prie pamirštų dorybių poreikį, jau pirmuosiuose puslapiuose herojaus lūpomis išreiškė nuomonę šia tema:

Apranga nepagimdo vyro, bet dažnai ji išreiškia tai, kas vyksta žmogaus viduje. Isorijoje skaitome, kad Aleksandras, persirengęs persiškais drabužiais, prarado šlovę ir pagarbą. Blogiausi Romos imperatoriai buvo įvairių madų išradėjai [...]. Mūsų jaunuomenė metasi prie prancūziškų drabužių, ir tai jau tapo taip įprasta, kad Varšuvoje, man būnant seimo nariu, prie stalo tarp keturiasdešimties perukų matydavosi vos viena plaukuota galva, ir ši buvo mano. Man buvo juokinga, kad atrodau, jog tarp savo tautiečių esu užsienietis.     [...] Nemenkinu prancūziškų drabužių žavesio, bet manęs niekas neperrašys [neįtikins], kad mūsų tautiniai neturėtų būti patogesni ir solidesni.  [...] atsisakymas savo aprangos ir pasirinkimas svetimos reiškia tam tikrą pirmenybę [pirmenybės suteikimą]; iš čia pamažu auga abejingumas, o galiausiai – panieka savo šaliai.

Manoma, kad Krasickis savo romaną pradėjo rašyti 1776 metais. Ir turbūt neatsitiktinai tais pačiais metais „eiliniame Varšuvos seime, pagal Abiejų tautų generalinės konfederacijos agitacijos mazgą“, įstatyme, nukreiptame prieš prabangą, buvo rekomenduota šlėktoms įvesti uniformas, kuri buvo suprantama kaip tautinis kostiumas. Paradoksalu, bet gali būti, kad tai buvo paties karaliaus idėja...
Štai ištrauka iš tos konstitucijos, kuri buvo paskelbta pavadinimu: Paaiškinimas legis sumptuariae:

Norėdami paskatinti šalies manufaktūras, be to, sudaryti kliūti į užsienį iškeliaujantiems pinigams ir išlaikyti padorų riterio bei senato statusą, norime: kad per pirmuosius ūkinius seimelius kiekviena vaivadija pasirinktų savo uniformos spalvą, ir šias uniformas galės dėvėti ne kas kitas, o tik tos vietos tarybos (žemės savininkų) senatoriai, ministrai ir šių vaivadijų šlėktos, ir tokios uniformos neturi būti siuvamos ir jokio kito audinio, tik iš vietinio; kartu niekam nedraudžiama vilkėti kitų uniforminių drabužių.

Kunigas Vautrinas šio įstatymo priėmimą laikė įvykiu, teisingai pabrėždamas uniformų vaidmenį žadinant patriotizmą, tik suklydo įvardydamas įstatymo leidėją, kuris buvo ne vyriausybė, o laisvųjų deputatų susirinkimas. Jau cituotoje knygoje rašė:

Siekdama sumažinti kostiumų prabangos perteklių ir kiekvieną pilietį pririšti prie provincijos, kurioje šis gyvena, ir savo gimtosios šalies, vyriausybė atskiroms vaivadijoms įvedė uniformas. 

Tačiau priimtame įstatyme įskaitomas patriotinis aspektas neužgožė praktinio požiūrio, kurį išreiškia frazės „skatinti šalies manufaktūras“ ir „jos neturi būti siuvamos iš jokio kito audinio, tik vietinio“. Iki tol dėl užsakymų stokos šlubavusios audinių manufaktūros, kurios buvo įkurtos vykdant ekonomines valstybės reformas, galėjo tikėtis didesnės apyvartos. Konstitucija „Legis sumptuariae" savo dalyje dėl uniformų buvo beveik iš karto pradėta vykdyti. Į artimiausius seimelius, ne vien ūkinius, susirinkusi šlėkta gana vienbalsiai sutiko įvesti vaivadijų uniformas. Vienų vaivadijų pavyzdžiu sekė kitos. Bresto-Kujavijos seimelio (1777 m.) dokumentuose skaitome:

Kadangi 1776 m. įstatymas neseniai praėjusiame seime leido vaivadijoms turėti uniformas, todėl pavedame šiems ponams delegatams pasižiūrėti į kitas vaivadijas ir, pasitarus kur nors viešoje vietoje, mūsų vaivadijų uniformų spalvas ir aprašus išsirinktų.

Atskiros vaivadijos dažniausiai rinkdavosi spalvas, kurios buvo siejamos su nacionalinėmis, tai yra tamsiai mėlyną su raudona arba įvairius šių spalvų atspalvius (pvz., safyrą su karmazinine, raudonai violetine ar tamsiai raudona). Be jokios abejonės,  tai buvo lenkų karinės uniformos, o tiksliau – tuometinės lenkų kavalerijos aprangos įtaka. Jos gretose tarnaujantys šlėktos nuo 1746 metų dėvėjo karmazinius kontušus su tamsiai mėlynais atvartais ir atvirkštinių spalvų žiponus – tamsiai mėlynus su karmazininiais atvartais (husarų bendražygiai), tamsiai mėlynus kontušus su karmazininiais atvartais ir karmazininius žiponus (šarvuotųjų bendražygiai) ir tamsiai mėlynus kontušus bei žiponus (lengvoji kavalerija). Turime akcentuoti, kad taip buvo Sakso (Augusto III) laikais, nes valdant Stanislavui Augustui, daugumos pavyzdžiu, šios uniformos dažniausiai buvo atsisakoma prancūziškų drabužių naudai.

Šis visuotinis daugelio vaivadijų seimelių lenkų kavalerijos aprangos patvirtinimas de facto buvo suprantamas, nes kiekvienas šlėkta buvo potencialus riteris – Žečpospolitos gynėjas, prireikus privalantis stoti į savo vaivados vadovaujamas gretas. O kadangi tautine kariuomene laikyta tik kavalerija (kitos kariuomenės rūšys vadintos svetimšalių kariuomene), nenuostabu, kad ir šlėktų uniforma buvo pasirinkti tie drabužiai, kurie anksčiau buvo laikomi tautiniais. Įdomu, kad patvirtinus šlėktų uniformas, atgimė lenkų uniforma kariuomenėje.

1777 metų vasarį Karinis Departamentas pertvarkė kavaleriją, esamas husarų ir šarvuotųjų pajėgas reorganizuodamas į nacionalines kavalerijos brigadas (būdingas šios kavalerijos pavadinimas!) ir avangardinius pulkus. Tuo pat metu 1777 m. vasario 3 d. pertvarkos įsakyme, išleistame neabejotinai nulėmus minėtai parlamentinei seimo  konstitucijai, veikiančioje prieš prabangius drabužius ir įvedančioje vaivadijų uniformas, Karinis Departamentas nusprendė:

kad nacionalinės kavalerijos ir avangardo karininkai atsisakytų savo uniformoms naudoti bet kokias šilko medžiagas, galionų juosteles, kutus, išskyrus epoletus, kurių modelius komendantai pasirinktų nemaišydami ausinių, sidabrinių ar spalvotų juostelių ir prižiūrėtų, kad uniformos būtų vienodos. Ir kad joks karininkas, be išimties, tarnaujantis kavalerijoje, pradedant komendantais, komendantų pavaduotojais, pulkininkais ir aukštesnio rango karininkais bei bendražygiais, nedrįstų vaikščioti prancūziškai apsirengęs, o tie komendantai, komendantų pavaduotojai, leitenantai ir karininkai, kurie dėvi tokią uniformą, negaišdami nuo būsimo rugsėjo šlėktų papročiu nusiskus galvas ir apsirengs kaip šlėktos, tai yra tarnyboje vilkės striukes ir plačias kelnes, išskyrus tarnus, o kontušus ir žiponus vilkės tokios spalvos, kuri bus priskirta jų korpusui. Draudžiami visi išgalvoti sukirpimai, artimi vokiečių ar vengrų stiliui, taip pat draudžiama auginti plaukus pagal švedišką stilių ir pudruotis!

Cituodamas šį įsakymą, Konstanty Górski savo knygoje „Lenkijos kavalerijos istorija“ pridūrė, kad reglamentas buvo vykdomas itin griežtai. Leitenantas Łuszczyńskis, leidęs sau Departamente prisistatyti neskusta galva, buvo uždarytas į areštinę, o Ukrainos-Podolės divizijos komendantui Stempkovskiui buvo įsakyta priversti brigados vadą Lubowidzkį apsirengti kaip šlėktai. Vykdydami minėtą įsakymą kariškiai taikė daugiau draudimų, nei rekomendavo seimas. Priimtoje konstitucijoje draudimas naudoti auksinius ir sidabrinius papuošalus ant tarnybinės aprangos buvo taikomas tik „visoms pėstininkų ir kavalerijos karių uniformoms, paprastam Žečpospolitos eiliniui“. Karinio departamento įsakymas atsisakyti papuošalų aiškiai skirtas karininkams. Taigi susiklostė paradoksali  situacija. Kai kariuomenė, išsaugodama senas husarų ir šarvuotųjų uniformų tradicijas, antpečius arba karininko epoletus paliko tik rotmistrų uniformoms, atsisakydama šios neabejotinos puošmenos, šlėkta bemaž vienbalsiai savo vaivadijų uniformas papuošė ... antpečiais!

Šiuos antpečius leista segtis tik ant vieno, kairiojo peties, arba ant dviejų. Negana to, kartais juos net papuošdavo savitomis rozetėmis, primenančiomis karines žvaigždutes. Puikus pavyzdys – Ravos vaivadijos patvirtinta uniforma, kuri, beje, vienintelė taip aiškiai pagrįsta jos vaivadijos herbo spalvomis. Šiuo atveju – juoda, auksine ir raudona spalvomis: juodas erelis su auksine „R“ raide ant krūtinės raudoname lauke. Kaip liudija laudum, tai yra 1777 m. sušaukto seimelio dėl Karūnos tribunolo deputato išrinkimo rezoliucijos tekstas, ši uniforma buvo patvirtinta paties vaivados iniciatyva. Projektas pasižymi tinkamai apgalvota kiekviena smulkia detale (sagutėmis!). Net tokia nuo kitų nepriklausoma detalė, kaip portupėja, tai yra kardo pakabos dirželiai, buvo atitinkamų spalvų. Įdomu, ir tai įrodo Ravos vaivados Bazylio Walickio giminės portretai, kad uniforma buvo siuvama dviem variantais – lenkišku ir užsienietišku stiliumi.

Pastarojo stiliaus kontušo spalvą perėmė frakas, o žipono – liemenė. Šis pavyzdys turėjo analogiją karinėje aprangoje. 1777 m. liepos 26 d. įsakymu dėl uniformos, kuris buvo paskelbtas Abiejų Tautų Respublikos kariuomenėms, pirmą kartą buvo įvesta nuostata dėl generolo uniformos išvaizdos nustatymo iš karto dviem variantais – kaip užsienio ir tautinė uniforma. Šias kitokio kirpimo, bet tų pačių spalvų uniformas dėvėjo ir karaliaus adjutantai. Bet grįžkime prie 1777 m. Bolimove vykusių rinkimų seimelio laudum, kuriuo rašytiniu Ravos vaivados Walickio nurodymu buvo patvirtintos uniformos:

Mes, dignitoriai, ir visa Ravos vaivadijos riterija, susidedanti iš trijų žemių ir tiek pat apskričių, susirinkę į Bolimovo seimelį, kad pagal įstatymą išrinktume deputatą į Karūnos tribunolą [...]. Pavyzdingu sutarimu ir vienybe baigdami deputatų seimelį [...] Šviesiausio Galingojo Pono Bazylio Walickio, Ravos žemių vaivados ir generolo, Nenuilstamosios Garbingosios tarybos patarėjo, pasižymėjusio daugybe nuopelnų Žečpospolitai ir pavyzdine ištikimybe sostui, laišką nusipelniusio senatoriaus dėmesingai perskaitėme ir, vadovaudamiesi praėjusių metų Seimo įstatymu, patvirtinome tokias aukščiau minėtame sąraše mums pasiūlytas ir patikusias vaivadijos uniformas. Tamsiai raudonas kontušas su stačia juoda apykakle ir priekyje siaurais juodais atlapais nuo apykaklės iki juosmens, su juodais rankogaliais, kiekviename rankogalyje po devynias auksines sagas, sagos su apvadu, kurio viduryje – raidė „R“. Ant šio kontušo segami pečių dirželiai, kurie turi būti pagaminti iš auksinio galiono su juodu perdirbtu šilku, kurio gale kabo kutas, apačioje juodas šilkas, o viršuje auksinės storos susuktos metalinės virvelės, turinčios aukso arba jį imituojančios iš geltonojo šilko arba skaisgijų. Kiekvienas vaivadijos žemių ir apskričių pareigūnas antpečiuose virš kutų turės po auksinę rožytę. Jų Didenybės tos pačios vaivadijos kaštelionai turės po dvi rožytes, o Jo Didenybė vaivada – tris. Žiponas baltas,  be jokių kitų spalvų, virvelės ar apdailos. Juosta balta su tamsiai raudona spalva, kepurė apvali, tamsiai raudona, su pamušalu, su siauru avikailiu, taip pat su pamušalu. Kalavijus, kabinamus prie tamsiai raudonų portupėjų su juodu šilku arba oda reikia nešioti.         

Deputatų su vaivadijų uniformomis pasirodymas seime, kuris prasidėjo 1778 m. spalio 5 d., nors minėtas įstatymas įsigaliojo tik nuo tų metų gegužės 1-osios (toks lengvatinis laikotarpis nustatytas 1776 m.), patvirtina itin didelį uolumą įgyvendinant neseniai patvirtintas taisykles. Minėdami vaivadijų uniformų spalvas, Józefas Mycielskis ir  Zygmuntas Glogeris teigė, kad kai kurios vaivadijos nesitenkino vienu drabužiu ir patvirtino atskirą uniformą, skirtą seimui. Taigi Bresto-Kujavijos ir Inovroclavo vaivadijų bei Valkavisko apskrities pasiuntiniai vietoje kasdienių uniformų – tamsiai mėlynos spalvos kontušų su karmazininiais atvartais ir karmazininių žiponų – seime turėjo dėvėti atvirkštinių spalvų rūbus, tai yra kamazininius kontušus su tamsiai mėlynais atvartais ir tamsiai mėlynus žiponus. Kijevo ir Trakų vaivadijos patvirtino tokias skirtingas spalvas: kasdienis Kijevo vaivadijos kontušas – karmazininis su tamsiai mėlynais atvartais, ir žiponas – tamsiai mėlynas (Mycielskis čia pateikia atvirkštines spalvas) pakeistas turkio spalvos kontušu su juodais atvartais ir baltu žiponu, o trakų kontušas – tamsiai mėlynas su šiaudų spalvos atvartais ir tokios pat spalvos žiponas pakeistas tamsiai raudonu kontušu su žaliais atvartais ir baltu žiponu. Slanimo apskritis irgi keitė uniformas: kasdienį safyro kontušą su balkšvos (šiaudų, žr. pranc. paille – šiaudas) spalvos atvartais ir žiponu pakeitė karmazininis kontušas su safyro žiponu ir atvartais. Dar viena uniforma buvo patvirtinta Krokuvos vaivadijoje: raudonai violetinį kontušą su baltu žiponu ir baltais atvartais (Mycielskio teigimu – raudonai violetiniais) pakeitė tamsiai mėlynas kontušas be atvartų, su raudonai violetine apykakle ir žiponu.

Tik Sandomiero ir Mscislavo vaivadijų, o iš pradžių Voluinės ir Trakų vaivadijų šlėktos  patvirtintos uniformos neturėjo antpečių, taigi buvo atsisakyta tokios puošmenos, kuri kitose vaivadijose buvo laikoma didingiausia. Lenčycos vaivadija patvirtino auksinius antpečius, puoštus tamsiai mėlynu šilku, galiausiai sutikdama ir su geltonu-tamsiai mėlynu šilku. Mazovijos vaivadija taip pat patvirtino auksinius antpečius, bet puoštus safyro šilku, be to prie antpečių buvo patvirtintos auksinės sagos su raidėmis „X.M.“ (Mazovijos kunigaikštystė), kad būtų įamžintas senas šios žemės suverenumas.   Panašiai auksiniai antpečiai galiojo ir Kijevo vaivadijoje, bet tik ant kairiojo peties, užtat su užrašu: „Kijevo vaivadija“ (pagal to meto rašybą. Vienu sidabriniu antpečiu puikavosi Krokuvos vaivadija, vienintelė pabrėžusi, kad tai turi būti antpetis be storai susuktų kutų ir dekoratyvinių plokštelių. Po vieną antpetį turėjo ir Braclavo bei Palenkės vaivadijos, o pastaroji pridėjo dar 12 baltų sagų. Bet Černigovo vaivadija turėjo auksinius antpečius, puoštus juodu šilku, su raidėmis „W.C“ (Černigovo vaivadija). Apskritai auksinių antpečių, be to, segamų ant abiejų pečių, buvo daugiausia. Lietuvoje, išskyrus Žečicko apskritį, buvo tik auksiniai.
Kai šie prabangūs papuošalai, dėvimi nepaisant skelbiamų taupymo tendencijų, sukėlė kariuomenės protestus prieš karininkų piktnaudžiavimą, seimas 1780 m. paskelbė konstituciją „Prabangos stabdymo įstatymų atnaujinimas tiek Karūnai, tiek Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“ ir uždraudė juos nešioti. Šiame potvarkyje skaitome:

Atnaujindami senesnius įstatymus, ypač 1776 m. konstituciją „De lege sumptuaria”, ir užkirsdami kelią žalingiems nacionalinio prabangos pertekliaus padariniams, nusprendžiame, kad nuo šio įstatymo paskelbimo po metų visiems be jokių išimčių piliečiams, nepriklausomai nuo jų padėties ir lyties, Žečpospolitos šalyse ir jos provincijose  negalės dėvėti ir naudoti nėrinių, siuvinėtų puošmenų, išskyrus karinius ženklus [...]; o vaivadijų uniformų antpečius tuoj pat naikiname.

Stropusis kunigas Vautrinas irgi pastebėjo:

[uniformos] papuoštos epoletais, kuteno jų savininkų savimeilę, net namų tarnai su jais atrodė kaip karininkai, tačiau 1780 m. seimas panaikino galionus ir epoletus.  

Didžiojo seimo metais, atsinaujinusių patriotinių jausmų metu, tautinis kostiumas vėl įgavo svarbos. Būdingas to meto nuotaikų pavyzdys – 1790 m. lapkričio 19 d. Srodoje įvykusio Didžiosios Lenkijos vaivadijų seimelio laudum:

Mes, senatoriai, dignitoriai, pareigūnai ir visa Poznanės, Kališo bei Gniezno vaivadijų riterija [...] tvirtai sutardami prikelti kadaise garsų Lenko vardą ir prisimindami puikius darbus savo giminių pirmtakų, kurių dorybėmis ir net rimtu aprangos įvaizdžiu mums verta sekti, kad Lenko vardas visur būtų žinomas ne tik mintyse, dorybėje, bet ir pačioje gimtojoje aprangoje, bendru sutarimu širdyse jungdamiesi vieni su kitais, įsipareigojame, kad susivienysime senuoju šalies papročiu, todėl įpareigojame visus Šviesenybes,  gerbiamus senatorius, mūsų vaivadijų valdininkus ir piliečius, kurie dėvi svetimos tautos rūbus, kad pasaldindami savyje Lenko vardą, užsivilktų seniai naudotą vietinę lenkišką aprangą, o kuris savo ruožtu niekindamas lenkišką aprangą, kartu ir Lenko vardą, prieštarautų šiam sutartiniam įstatymui, gerbiami Šviesenybės senatoriai, valdininkai ir piliečiai, tas turi būti nušalintas nuo dalyvavimo rinkimuose, seimeliuose ir visuotiniuose senato suvažiavimuose, taip pat ir iš riterių luomo, ir jokios funkcijos jam negali būti patikėtos.        

Nieko nuostabaus, kad mūsų valstybingumo atkūrimo laikais, Varšuvos kunigaikštystės   metais, buvo grąžintos tautinės uniformos. Tada jos buvo pripažintos pilietinėmis ir patvirtintos vienodų, neišskiriant vaivadijų, bet tradicinių spalvų: tamsiai mėlynas kontušas su karmazinine apykakle ir rankovių atvartais, baltas žiponas ir metalinės sagos su Kunigaikštystės herbu. Tokių pačių spalvų buvo frakai ir liemenės, o sidabriniais apykaklių ir rankovių atvartų siuviniais galėjo puoštis tik tarnautojai. Bet užsienyje, Lietuvoje, sulaukę to įsimintino „1812 metų pavasario“, tai yra paskelbimo apie Lenkijos karalystės atkūrimą, daugelis brolių nacionalinę kariuomenę sutiko tikriausiai vilkėdami senais tautiniais drabužiais. Bent jau tokį įvaizdį, išsaugotą mieloje atmintyje, mums perteikė jau ne kartą čia cituojamas poetas:

Vos baigės pamaldos, ir Pakamorė šitai

Išėjo prieš visus orus nepasakytai –

Mat išrinktas dabar maršalka bajorijos,

Jis užsivilko ir mundyrą vaivadijos:

Auksiniais apvadais apsiūtas švarkas ilgas,

Atlaso kontušas ir diržas, saulėj žvilgąs;

Jo kardo rankena aptraukta driežo oda;

Dvazgėjo deimantas pakaklėje; be to, dar

Virš spindinčios baltais aukštos konfederatės

Iš plunksnų prašmatnių sudėtas kuodas matės

(Tik švenčių iškilmėm ir sega tokį kuodą,

Už vieną plunksną jo net po dukatą duoda).

Taip apsirengęs, jis aukščiau pasilypėjo,

Karius ir kaimiečius apžvelgęs prakalbėjo:

„Ką tik girdėjote iš šios sakyklos, broliai,

Kad Lenkija laisva, Kad Lietuva nuo šiolei

Taip pat laisva – sveiki, liuosybės vėl sulaukę!“

PonasTadas, XI knyga, 216-232 eilutės

Vaivadijų uniformų spalvas žinome iš įvairių šaltinių, dažniausiai vėlyvų, todėl ne visada patikimų. To meto šaltinis, kuriame būdavo pateikiama informacija apie uniformų rūšis, buvo kasmetiniai kalendoriai iš karališkojo dvaro knygininko Michało Gröllo leidyklos („Kalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na rok pański…“ – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis kalendorius, Viešpaties metai...“). Šiuos spaudinius galima laikyti oficialiu šaltiniu, nes leidėjas juose, be kita ko, skelbė naujausius žemės valdininkų sąrašus, informaciją apie apdovanojimus ordinais ir kt. Vėlesnių metų kalendorių apžvalga (anksčiausiai uniforma pateikta jau 1778 m., paskutinė – 1794 m. kalendoriuje) leido atkurti atskirų vaivadijų uniformų spalvas. Būdinga tai, kad nepaisant kruopščiai pastebėtų spalvų pasikeitimų vėlesniais metais, kalendoriuose nenurodyta, kuriame iš jų kalbama apie skirtingas seimo uniformas.

Šiuos duomenis papildę uniformų vaizdais, kurie žinom iš kelių tapybos kompozicijų kopijų (saugomų nacionalinėse kolekcijose), kuriose šlėktos vaizduojami vaivadijų uniformomis, galime daryti prielaidą, kad tokią tipišką to meto aprangą sudarė: kepurė, dažniausiai raguota, su žipono spalvos viršumi, kontušas su pastatyta apykakle ir pamušalo spalvos atvartais, dažniausiai baltumu kontrastuojantis žiponas, retai aprašomos spalvos šilkinė juosta ir geltoni, kartais raudoni batai. Sagos buvo metalinės, geltonos arba baltos, priklausomai nuo anksčiau naudotų antpečių spalvos.

Atskirų vaivadijų uniformų spalvos buvo tokios (pateikiama pradėdami nuo Karūnos provincijų, vadovaudamiesi nustatyta tvarka):

DIDŽIOSIOS LENKIJOS PROVINCIJA

1-3. POZNANĖS, KALIŠO IR GNIEZNO VAIVADIJOS

Kontušas šviesaus safyro, juostiniai atvartai (Glogerio teigimu, purpuriniai), siauri, sagos sidabrinės, žiponas baltas ir iki 1780 m. su sidabriniai antpečiais ant abiejų pečių. Mycielskis ir Glogeris Gniezno vaivadijai priskiria karmazininį kontušą tamsiai mėlynais atvartais, baltą žiponą ir auksinius antpečius, bet šito nepatvirtina kalendoriai, be to, juose nepateikta informaciją apie 1792 m. uniformą pakeitusį Kališo seimelio potvarkį:

Buvusią uniformą, seniau patvirtintą trims vaivadijoms, mūsų vaivadijai pakeičiame: tai yra vietoje safyro spalvos kontušo bus tamsiai žalias [kontušas], mėlynos spalvos atlapais, baltas žiponas, geltonos sagos; tačiau iki dvejų matų leidžiama dėvėti ir senas uniformas.

Seimelio priimta išlyga, kad esamas uniformas dar bus galima dėvėti iki 1794 m., o tuo metu, 1793 m., po antrojo padalijimo likusią Didžiosios Lenkijos dalį okupavus Prūsijai, šios uniformos greičiausiai nespėta įvesti (abejotina, kad karo su Rusija, prasidėjusio praėjus keliems mėnesiams po šio nutarimo, metu kas nors siūdintųsi sau naujas uniformas).

 1. SERADZO VAIVADIJA

Kontušas karmazininis, atvartai tamsiai mėlyni, auksiniai epoletai ir baltas žiponas. Antroji uniforma (Mycielskiui nežinoma) – kontušas šviesiai mėlynas, atvartai juodi, žiponas baltas.

 1. LENČYCOS VAIVADIJA

KAIP IR PIRMOJI Seradzo uniforma, iš pradžių skyrėsi tik auksiniai antpečiai, puošti tamsiai mėlynu šilku, arba tik šilkiniai geltoni-tamsiai mėlyni, tačiau pagal kitus šaltinius – tamsiai mėlynas kontušas, baltas žiponas, tamsiai mėlyti atvartai.

6-7. BRESTO-KUJAVIJOS IR INOVROCLAVO VAIVADIJA

Tamsiai mėlynas kontušas su karmazininiais atvartais ir sidabriniais antpečiais, karmazininis žiponas, bet nuo 1779 metų patvirtinta atvirkštinių spalvų uniforma – karmazininis kontušas su tamsiai mėlynais atvartais, tamsiai mėlnas žiponas ir į auksinę spalvą pakeistais antpečiais, nors pas Mycielskį jie ir toliau sidabriniai. Vieną kartą Bresto-Kujavijos vaivadijos uniforma apibūdinta kaip tamsiai raudonas kontušas su mėlynais atvartais ir baltu žiponu. Mirusio Pšedečo ginklanečio Ignaco Zakrzewskio daiktų registre, parengtame 1790 m. spalio 28 d., šalia margo kontušo ir kito – razinų spalvos, dar minimi: „Kujavijos uniforma, viena pora, Didžiosios Lenkijos uniforma, viena pora“, kas įrodo dažniausiai vartojamą nomenklatūrą, o kartu atspindi tikslų priimto įstatymo taikymą: „uniformų niekam kitam nebus leista dėvėti, tik paveldimo turto savininkai“; matyt, garsaus Varšuvos prezidento bendravardis valdų turėjo ne tik Kujavijoje.

 1. DOBRYNĖS ŽEMĖ

1778 metais nurodoma, kad kontušas yra raudonai violetinės spalvos su mėlynais atvartais ir auksiniais antpečiais, žiponas baltas; metais vėliau kontušas buvo karmazininis, bet 1782 metais vėl nuvo įvardytas kaip raudonai violetinis (raudonai violetinė ir karmazininė spalvos kartais būdavo tapatinamos).

 1. PLOCKO VAIVADIJA

Kontušas šviesaus safyro (viena kartą nurodytas tamsiai mėlynas) su tamsiai raudonais atvartais (pas Glogerį – purpuriniais), sidabrinėmis sagomis ir antpečiais bei šiaudų spalvos žiponu.

 1. MAZOVIJOS VAIVADIJA

Kontušas tamsaus safyro, atvartai ir žiponas šiaudų spalvos, antpečiai auksiniai su safyru ant abiejų pečių, sagos auksinės su raidėmis „X.M.“

 1. RAVOS VAIVADIJA

Kontušas tamsiai raudonas (pas Glogerį purpurinis, tai yra toks pat) su juodos spalvos apykakle, atvartais ir rankovių atvartais; ant atvartų po 9 auksines sagas su apvadu ir raide „R“, aukso ir juodos spalvų antpečiai, baltas žiponas, tamsiai raudona kepurė, apskrita, juodu avikailiu, su balta juosta, portupėja kalavijui tamsiai raudona ir juoda.

MAŽOSIOS LENKIJOS PROVINCIJA

 1. KROKUVOS VAIVADIJA

1778 metais nurodyta, kad kontušas raudonai violetinis (Mycielskis dar pridėjo, kad raudonai violetinė yra ir apykaklė bei rankovių atvartai) su sidabriniais ir auksiniais  antpečiais, spalvotomis susuktomis virvelėmis ant kairiojo peties, žiponas baltas; metais vėliau minimas raudonai violetinis kontušas su baltais atvartais, o antpečiai tik sidabriniai, be susuktų virvelių, žiponas baltas; 1780 metais nurodytas tamsiai mėlynas kontušas be atvartų, su raudonai violetine apykakle ir žiponu; 1782 metais dar pateikiamas raudonai violetinis kontušas (Glogeris apibrėžia jį kaip karmazininį) ir baltas žiponas, po to nurodomas tamsiai mėlynas kontušas be atvartų, su apykakle ir rankovių atvartais, kartą karmazininiais, kitą kartą raudonai violetiniais, su geltonomis sagomis ir baltu žiponu.

 1. SANDOMIERO VAIVADIJA

Kontušas blyškiai mėlynas su tamsiai raudonais atvartais (pas Gogerį – purpuriniais) ir paauksuotomis ar paprastomis, tompakinėmis, sagomis, žiponas baltas; kalendoriuose antpečiai neminimi, Mycielskis nurodo auksinius antpečius.

 1. KIJEVO VAIVADIJA

Pirmą kartą nurodomas karmazininis kontušas su tamsiai mėlynais atvartais ir auksinėmis sagomis, tokiu pat antpečiu ant kairiojo peties su užrašu „Kijevo vaivadija“, žiponas tamsiai mėlynas (Mycielskis nurodo priešingai: tamsisi mėlynas kontušas su tokiais pat atvartais, o žiponas karmazininis); nuo 1779 metų vietoj tamsiai mėlyno žipono atsiranda baltas. Antra uniforma – turkio spalvos kontušas su juodais atvartais ir auksinėmis sagomis, baltas žiponas, o viena kartą nurodoma šviesiai mėlyna kontušo spalva.

 1. CHELMO ŽEMĖ

Čia – tikriausiai dėl žalios herbo spalvos – žalias kontušas nuo 1787 metų įvardijamas kaip tamsiai žalias), juodi atvartai, ant kairiojo peties auksinis epoletas, šiaudų spalvos žiponas.  

 1. VOLUINĖS VAIVADIJA

Žalias kontušas be atvartų, bet su tamsiai raudona apykakle ir rankovių atvartais (pas Glogerį – purpuriniais), antpečiai auksiniai tik 1779 metais, žiponas baltas; vėliau – kontušas tamsiai žalias, be atvartų, bet apykaklė ir rankovių atvartai juodi, žiponas nepakitęs (pas Mycielskį šios uniformos nėra).

 1. PODOLĖS VAIVADIJA

Kontušas žalios papūgos spalvos (gegužės žaluma), atvartai juodi, antpečiai auksiniai, žiponas baltas.

 1. LIUBLINO VAIVADIJA

Kontušas tamsisi raudonas (Glogeris nurodo purpurinį), atvartai žali (vieną kartą nurodomi tamsiai žali), auksiniai antpečiai ant abiejų pečių, žiponas baltas; 1782 metais aprašytas blyškiai raudonai violetinis kontušas su baltais intarpais išilgai kraštų ir baltas žiponas.

 1. PALENKĖS VAIVADIJA

Kontušas safyro spalvos, viena kartą paminėtas šviesaus safyro spalvos, atvartai raudonai violetiniai (pas Glogerį – karmazininiai), sidabrinis antpetis tik ant kairiojo peties, dvylika baltų sagų ir baltas žiponas.

 1. BRACLAVO VAIVADIJA

Kontušas šviesaus safyro su tamsiai raudonais (pas Glogerį – purpuriniais) atvartais, sidabrinis antpetis tik ant kairiojo peties, žiponas baltas, vėliau vieą ar du kartus minimas tamsiai mėlynas kontušas su tamsiai raudonais atvartais ir baltas žiponas.

 1. ČERNIGOVO VAIVADIJA

Kontušas karmazininis, vėliau pateikiamas kaip raudonai violetinis, juodais atvartais, auksiniai antpečiai puošti juodu šilku, su raidėmis ƒW.C.“, baltas žiponas, kepurė  „rusiška“, todėl neraguota.

LIETUVA

 1. VILNIAUS VAIVADIJA

Tamsiai mėlynas kontušas su karmazininiais atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas karmazininis, vėliau – baltas. Antra uniforma – kontušas, atvartai ir žiponas tamsiai mėlyni (pateikta 1794 metais, tokia uniforma Mycielskiui nežinoma).

 1. AŠMENOS APSKRITIS

Žalias kontušas su žaliais atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas žalias. Vėlesniais metais – Vilniaus uniforma (tamsiai mėlynas kontušas, atvartai karmazininiais, baltas žiponas).

 1. LYDOS APSKRITIS

Vilniaus uniforma.

 1. UKMERGĖS APSKRITIS 

Kontušas ir žiponas safyro spalvos, atvartai šiaudiniai, antpečiai auksiniai. Vėlesniais metais – Vilniaus uniforma.

 1. BRASLAUJOS APSKRITIS

Vilniaus uniforma.

 1. TRAKŲ VAIVADIJA

Iš pradžių tamsiai mėlynas kontušas su šiaudų spalvos atvartais, toks pat ir žiponas. 1779 metais kontušas pelenų spalvos su karmazininiais atvartais ir žiponu, antpečiai auksiniai, metais vėliau – kontušas pakeistas tamsiai raudonu (anot Glogerio, raudonu) su žaliais atvartais (vieną kartą nurodyti tamsiai žali) ir tokiu pačiu žiponu, nors dažnai minimas ir baltas žiponas.

 1. GARDINO APSKRITIS

Kaip 1780 m. vaivadijos uniforma, tai yra tamsiai raudonas kontušas su žaliais atvartais ir baltas žiponas.

 1. KAUNO APSKRITIS

Kaip 1780 m. vaivadijos uniforma, tai yra tamsiai raudonas kontušas su žaliais atvartais ir baltas žiponas.

 1. UPYTĖS APSKRITIS

Iš pradžių kontušas karmazininis su tamsiai mėlynais atvartais ir auksiniais antpečiais, žiponas šiaudų spalvos. Po to – 1780 m. Trakų vaivadijos uniforma, tai yra tamsiai raudonas kontušas, žali atvartai, baltas žiponas.

 1. ŽEMAITIJOS KUNIGAIKŠTYSTĖ

Kontušas tamsiai raudonas (pasak Glogerio, purpurinis) su mėlynais arba žydrais  atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas baltas arba žalias.

 1. SMOLENSKO VAIVADIJA

Kontušas karmazininis su tamsiai mėlynais atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas tamsiai mėlynas.

 1. STARODUBOVO APSKRITIS

Safyro spalvos kontušas, šiaudų spalvos atvartai, auksiniai antpečiai, žiponas šiaudų spalvos, tai yra uniforma tokia, kaip Mazovijos. Vėliau – Smolensko uniforma: karmazininis kontušas su tamsiai mėlynais atvartais ir tokiu pačiu žiponu.

 1. POLOCKO VAIVADIJA

Karmazininis kontušas (vieną kartą paminėtas raudonai violetinis), tamsiai mėlyni atvartai, antpečiai auksiniai, žiponas tamsiai mėlynas. Tik vieną kartą, 1782 metais, buvo aprašytas kaip Naugarduko vaivadijos uniforma, tai yra tamsiai raudonas kontušas, juodi atvartai ir žiponas, ir tai, atrodo, buvo klaida.

 1. NAUGARDUKO VAIVADIJA

Kontušas tamsiai raudonas (anot Glogerio, purpurinis), juodi atvartai, auksiniai antpečiai, juodas žiponas.

 1. SLANIMO APSKRITIS

Safyro spalvos kontušas, šiaudų spalvos atvartai, auksiniai antpečiai; nuo 1780 metų kontušas raudonai violetinis (pasak Glogerio, karmazininis), atvartai ir žiponas safyro spalvos, vėliau Naugarduko vaivadijos uniforma – tamsiai raudonas kontušas su juodais atvartais ir žiponu.

 1. VALKAVISKO APSKRITIS

Kontušas tamsiai mėlynas, atvartai karmazininiai, antpečiai auksiniai, žiponas karmazininis. 1780 metais spalvos atvirkštinės: kontušas karmazininis su tamsiai mėlynais atvartais ir žiponu, dar vėliau šios uniformos aprašomos pakaitomis (vieną kartą prie tamsiai mėlyno kontušo pateiktas baltas žiponas). Galiausiai buvo patvirtinta Naugarduko vaivadijos uniforma – tamsiai raudonas kontušas su juodais atvartais ir žiponu.

 1. VITEBSKO VAIVADIJOS ORŠOS APSKRITIS

Žalios spalvos (vieną kartą pateikta tamsiai žalia spalva) kontušas baltais atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas baltas; 1780 metais kontušas tamsiai mėlynas, atvartai ir žiponas karmazininiai, bet nuo 1793 metų prie žalio kontušo minima tik balta apykaklė ir baltas žiponas.

 1. BRESTO-LIETUVOS VAIVADIJA

Kontušas safyro spalvos, atvartai raudonai violetiniai (pas Glogerį karmazininiai), kituose šaltiniuose tamsiai raudoni, antpečiai auksiniai, žiponas ir juosta balti.

 1. PINSKO APSKRITIS

Kontušas mėlynas, atvartai tamsiai raudoni, žiponas ir juosta balti; iš tikrųjų tai Bresto-Lietuvos vaivadijos uniforma.

 1. MSTISLAVLIO VAIVADIJA

Kontušas tamsiai mėlynas, atvartai mėlyni, žiponas šiaudų spalvos (pakeistas tik 1778 metais).

 1. MINSKO VAIVADIJA

Kontušas karmazininis, atvartai tamsiai mėlyni, antpečiai auksiniai, žiponas tamsiai mėlynas, bet jau 1779 metais kotušas žalias (vėliau vadintas tamsiai žaliu), su žaliais atvartais, antpečiai auksiniai, žiponas  žalias – Mycielskiui nežinoma uniforma. Kitas variantas: raudonai violetinis kontušas su tamsiai žaliais atvartais, žiponas tamsiai žalias.

 1. MOZYRIAUS APSKRITIS

Uniforma kaip Minsko vaivadijos, tai yra karmazininis kontušas su tamsiai mėlynais atvartais, auksiniais antpečiais ir tamsiai mėlynu žiponu.

 1. ŽEČICOS APSKRITIS

Kontušas raudonai violetinis (pas Glogerį karmazininis), atvartai balti, antpečiai sidabriniai, žiponas baltas. Vėlesniais metais – kaip Minsko vaivadijos, tai yra karmazininis kontušas su tamsiai mėlynais atvartais ir tamsiai mėlynu žiponu.

 1. LIVONIJOS VAIVADIJA

Kontušas mėlynas (vieną kartą minimas šviesiai mėlynas), atvartai juodi aksominiai, antpečiai sidabriniai, žiponas baltas.

Dėmesingas skaitytojas pastebės, kad trūksta kelių vaivadijų uniformų, todėl priminsime, kad įstatymą dėl uniformų seimas priėmė praėjus ketveriems metams po pirmojo padalijimo. Tuo metu prūsų grobiu tapo Chelmo, Malborko ir Pamario vaivadijos, nedaug kas liko ir iš Inovroclavo vaivadijos. Rusija atplėšė visas žemes, esančias už Dauguvos ir Dniepro: Lenkijos Livoniją (nors ten uniforma buvo įvesta), didelę dalį Polocko vaivadijos, Vitebsko vaivadiją (liko dalis Oršos apskrities, iš čia ir uniforma), visą Mstislavlio vaivadiją (uniforma minima tik 1778 metais, po to apie ją nerašoma), dalį Minsko vaivadijos, kurios didžioji Žečicos apskrities dalis taip pat atiteko Rusijai. Galiausiai Austrija prisižvejojo ne mažiau, užgrobdama visą Rusėnų (iš čia turime tik Chelmo žemės uniformą) ir Bielsko vaivadijas.

Kai kuriose muziejų kolekcijose saugomos ir tuo metu užgrobtų žemių uniformos.  Jos neabejotinai buvo sukurtos širdims sutvirtinti, noriai apžiūrimos jis turėjo ir ypatingos patriotinės reikšmės. Ar vienodai noriai mūsų knygelę perskaitys ir šiandieninis buvusios Karūnos ar Lietuvos žemių gyventojas, ne mums spręsti.

 

TOP